RELIEFUL CHIPULUI

Descriere

Relieful este linia exterioară a feţei, independent de forma acesteia (dilatată sau retractată, astenică sau stenică etc.). Relieful poate fi cărnos, colţuros, uniform sau “retractat neregulat”, adică puţin din toate trei, cu trăsături contrastante.

Interpretare

Tipul cărnos este maleabil:

 • Este interesat în general de aici şi acum.
 • Are nevoie mai ales să fie solicitat, de schimburi.
 • Căuta mai ales armonia şi pacea.
 • Calităţile sale sunt în general diplomaţia, ospitalitatea.
 • Printre defectele sale se numără dependenţa, moliciunea.
 • Valorile sale sunt pacea . . . cu orice preţ?

Exemple : agenţii comerciali, anumiţi diplomaţi.

Tipul uniform este neutru:

 • Este interesat în general de fapte şi de cifre.
 • Are nevoie mai ales de dovezi şi de timp.
 • Caută calea de mijloc în orice.
 • Calităţile sale sunt în general obiectivitatea şi nuanţa.
 • Printre defectele sale se numără răceală şi distanţă.
 • Valorile sale sunt prudenţă şi constantă.

Exemple : oamenii de ştiinţă.

Tipul colţuros este suspicios:

 • Este interesat în general de lacune, de erori, de probleme.
 • Are nevoie mai ales să fie recunoscut şi acceptat.
 • Caută adevărul şi, pentru această, confruntarea.
 • Calităţile sale sunt în general spiritul critic şi luciditatea.
 • Printre defectele sale se numără agresivitatea sau duritatea.

Exemple : cei pasionaţi, sportivii, inovatorii, rebelii şi anumiţi lideri.

 

Tipul cărnos de relief al feţei

Acest tip are tendinţa să reacţioneze călduros şi pozitiv …

Prima lui privire asupra lucrurilor şi a oamenilor este deschisă, pozitivă şi optimistă. Îi place viaţa şi are încredere în ea. Îi plac de asemenea oamenii şi are încredere în ei … Ceea ce nu înseamnă că ar crede în oricine sau orice … Dar prima sa impresie este întotdeauna pozitivă. Este o alegere de viaţă pragmatică : ia lucrurile şi oamenii aşa cum sunt, fără a încerca vreo schimbare. În orice caz, a înţeles din timp că este inutil să te ciocneşti cu alţii. Soluţie facilă? Poate, dar are groază de conflicte şi caută în consecinţă întotdeauna soluţia cea mai justă sau cea mai armonioasă : acordul său compromisul. Ştie să aştepte şi lăsa timpul să lucreze în favoarea sa : aceasta răbdare este adesea răsplătită … De fapt, are în primul rând nevoie de aprobarea  celorlalţi şi, pentru a o obţine, are tendinţa să se supună şi să accepte “legea celui mai puternic”…

 

Punctele-cheie ale personalităţii sale:

 • Este interesat mai ales de prezent, de aici şi acum.
 • Are nevoie mai ales să fie solicitat, de contacte, dar şi de stres şi imbolduri.
 • Căuta mai ales armonia, pacea, echilibrul, plăcerea şi confortul.
 • Calităţile sale sunt în general o bună doză de diplomaţie, flexibilitatea, amabilitatea, bucuria şi ospitalitatea.
 • Printre defectele sale se numără dependenţa, frică de conflict şi de respingere, chiar şi superficialitatea.
 • Filosofia sa este mai de grabă de tipul : “Hakuna Matata” sau “Don’t worry, be happy!” (a vedea latură bună a lucrurilor).

 

Tipul uniform ondulat de relief al feţei

Primul său contact este puţin cam reţinut, dar este un calm fals !

Prima sa privire asupra lucrurilor şi oamenilor este amuzată, nici prea-prea, nici foarte-foarte, totodată neutră (mai întâi) şi entuziasmată (după), deoarece are tendinţa să nu se încreadă în sentimentele şi emoţiile sale (ceea ce nu înseamnă că nu are sentimente). De fapt, acordă multă importanţă valorilor precum adevărul, obiectivitatea, dreptatea … şi convivialitatea. Consideră că lumea e un pic opacă şi oamenii mai degrabă complecşi. Îi trebuie deci un anumit timp ca să vadă totul cu claritate şi să ia o poziţie, fiindu-i teamă să nu greşească (ceea ce este puţin jenant pentru el), să se închidă în sine şi să nu poată reveni de unde a plecat. Se teme de altfel de tot ceea ce este definitiv şi categoric: dogmele, opiniile tranşante, deciziile ireversibile. Pentru el “totul este relativ” şi aşa trebuie să rămână. Această înţelepciune precoce şi acest dezinteres îi conferă o atitudine foarte apreciată pentru a putea departaja, a servi ca mediator în caz de conflict.

Punctele-cheie ale personalităţii sale:

 • Este interesat în general de tot ceea ce este obiectiv, verificabil, cuantificabil, sigur.
 • Are nevoie mai ales de timp, de dovezi, de asigurări, de garanţii pentru a se exterioriza.
 • Căuta mai ales calea de mijloc, neutralitatea, imparţialitatea, obiectivitatea.
 • Calităţile sale sunt în general imparţialitatea, obiectivitatea, retragerea în sine, măsură, constantă.
 • Printre defectele sale se numără rezerva sau discreţia, pudoarea (excesivă?), chiar o latură ascunsă.
 • Filosofia sa este mai degrabă de tip relativist şi pragmatic : “Wait and see …”.

Tipul uniform de relief al feţei

Are tendinţa să rămână neutru, liniştit, calm …

Prima sa privire asupra lucrurilor şi a oamenilor este neutră, obiectivă, aproape “rece”, pentru că are tendinţa să se îndoiască de sentimentele şi emoţiile sale (ceea ce nu înseamnă că nu are sentimente). De fapt, acordă mulă importanţă unor valori precum adevărul, obiectivitatea, dreptadea şi, mai presus de orice, luciditatea. Consideră că lumea este opacă şi oamenii sunt complecşi. Are nevoie deci de timp pentru a vedea cu claritate şi a lua o poziţie, pentru că îi este teamă să nu se înşele (ceea ce este foarte grav pentru el), să fie înşelat sau, pur şi simplu, să se închidă în sine. De altfel, i se pare suspect tot ceea ce este definitiv şi categoric : dogmele, opiniile tranşante, deciziile ireversibile. Pentru el “totul este relativ” şi aşa trebuie să rămână. Această înţelepciune precoce şi acest dezinteres îi conferă o capacitate precoce şi acest dezinteres îi conferă o capacitate foarte apreciată de a departaja, a media în caz de conflict.

Punctele-cheie ale personalităţii sale :

 • Este interesat în general de tot ceea ce este obiectiv, verificabil, cuantificabil şi sigur.
 • Are nevoie mai ales de timp, de dovezi, de asigurări pentru a se deschide faţă de ceilalţi, a se încrede în ei şi pentru a adera la un proiect.
 • Căuta mai ales calea de mijloc, neutralitatea, imparţialitatea, obiectivitatea sau dreptatea.
 • Calităţile sale sunt într-o foarte mare măsură imparţialitatea, obiectivitatea, retragerea în sine, măsură şi constantă.
 • Defectele sale sunt, după caz, o anumită “răceală”, neimplicarea, frică sau respingerea emoţiilor.
 • Filosofia sa oscilează între revitalism şi un anumit pragmatism: “Wait and see … “.

 

Tipul colţuros de relief al feţei

Are tendinţa de a fi suspicios, de a critică, de a respinge …

Prima sa privire asupra oamenilor şi a lucrurilor este dură, critică, aproape negativă. Nu poate să nu vrea să se încreadă în viaţă şi cu atât mai puţin în ceilalţi : s-a “lăsat înşelat” de prea multe ori. Este posibil ca viaţa să nu fi fost prea blândă cu el … În orice caz, resimte puternic raporturile de forţă dintre oameni şi caută, în mod conştient sau nu, să se afirme , să se impună şi să domine. Are certitudini şi adevăruri de care se agăţă şi pe care este gata să le apere cu dinţii şi ghearele … Această agresivitate ascunde de fapt un temperament perfecţionist, anxios şi o încredere în sine absolut relativă. De aceea compară şi caută confruntarea cu ceilalţi : îşi dovedeşte forţă sau inteligenţa prin intermediul acestui fel de competiţie. Preferă să fie temut decât iubit, în orice caz se comportă ca atare …

Punctele-cheie ale personalităţii sale :

 • Este interesat în general de lacune, de erori, de lipsuri, de eşecuri şi de probleme.
 • Are nevoie mai ales să fie acceptat şi recunoscut de ceilalţi, să verifice tot.
 • Căuta mai ales confruntarea, opoziţia, dezbaterea, adevărul.
 • Calităţile sale sunt în general spiritul critic, siguranţă, perspicacitatea, luciditatea.
 • Printre defectele sale se numără lipsa de flexibilitate şi de sociabilitate, chiar agresivitatea.
 • Filosofia sa este mai degrabă de genul : “Fiecare pentru sine! Fie că cel mai bun să câştige.

 

Tipul retractat neregulat de relief al feţei

Are tendinţa să se înflăcăreze şi să caute extremele !

Prima sa privire asupra lucrurilor şi oamenilor este radicală, aproape extremă. Nu poate sau nu vrea să cadă la înţelegere şi cu atât mai puţin să facă concesii. Are oroare de toate calităţile intermadiare şi “mediocre”: temperanta, măsură, blândeţea, lentoarea, obiectivitatea etc. şi îi dispreţuieşte pe oamenii care posedă aceste calităţi. De fapt are nevoie mai înainte de orice să admire pe cineva şi caută să le semene “titanilor”, geniilor creatoare. Visează să se dedice 100% unei cauze care merită … Această pasiune îi conferă o anumită carismă, curaj şi un entuziasm contagios, dar care îl împiedica în aprecierea situaţiilor sau oamenilor (parţialitate, lipsa de nuanţe) şi îl împinge conştient sau nu, către conflict şi ruptură … Orice în afară de monotonie, rutină sau plictiseală! Atenţie : riscă să se epuizeze sau să fie marginalizat!

Punctele-cheie ale personalităţii sale:

 • Este interesat în general de tot ceea ce este intens, arzător, conflictual, pasionant.
 • Are nevoie mai ales de sfidări, de adversari, de obstacole şi de cauze de apărat.
 • Căuta mai ales intensitatea, dificultatea, extremele, aventurile, emoţiile tari.
 • Calităţile sale sunt într-o foarte mare măsură pasiunea, angajamentul, curajul, entuziasmul şi credinţa care mută munţii.
 • Printre defectele sale se numără violenţa, extremismul, temeritatea sau situaţia de marginalizat.
 • Filosofia sa este mai degrabă de tipul: “Să trăieşti la limită” sau “Până unde putem merge prea departe?” (Neitzsche).

 

CITIREA CHIPULUI – CELE 5 ELEMENTE 

 

Lasă un comentariu

Contactează-mă

Relații evenimente și cursuri
Telefon:  0730 353 355
E-mail: suport@suada.ro

Relații comenzi și livrare
Telefon:  0730 373 377
E-mail: vanzari@suada.ro

Trimite-mi un mesaj

Politica cookie      Politica de confidențialitate       Termeni și condiții

Copyright © 2021 Suada Agachi

Creat de GDCloud.io