Cele TREI ETAJE ale FETEI

Descriere

             Etajul dominant este cel mai dilatat (dezvoltat în volum) şi cel mai stenic. Etajul instinctiv cuprinde întreg maxilarul, până la baza nasului. Etajul relaţional cuprinde zona nasului până la sprâncene.

Etajul cerebral cuprinde zona frunţii, de la sprâncene până la rădăcina părului.

Interpretare

Etajul instinctiv : prioritate acordată trupului !

 • Este interesat în general de ceea ce este concret şi material.
 • Are nevoie mai ales ca trupul să îi funcţioneze.
 • Caută mai ales plăcerile corporale.
 • Calităţile sale sunt în general spontaneitatea şi vitalitatea.
 • Printre defectele sale se numără aviditatea şi egoismul.
 • Valorile sale sunt epicureismul şi natura.

Exemple : ,,pragmaticii”, şefii de întreprindere, meşteşugarii, sportivii, gestionarii etc.

 Etajul relaţional : prioritate acordată inimii!

 • Este interesat în general de ceilalţi (oameni, animale etc.)
 • Are nevoie mai ales să comunice şi să fie cu ceilalţi …
 • Caută mai ales schimbul şi împărtăşirea.
 • Calităţile sale sunt în general amabilitatea şi altruismul.
 • Printre defectele sale se numără dependența (afectivă?).
 • Valorile sale sunt toleranța şi deschiderea.

Exemple : comunicatorii, agenţii comerciali, prezentatorii, jurnaliştii.

 

Etajul cerebral : prioritate acordată capului !

 • Este interesat în general de idei, de gânduri, de tehnică.
 • Are nevoie mai ales sa înţeleagă şi să verifice.
 • Caută mai ales adevărul, ordinea (sub diverse forme).
 • Calităţile sale sunt în general inteligența şi claritatea.
 • Printre defectele sale se numără orgoliul sau dogmatismul.
 • Valorile sale sunt cele ale spiritului (raţionalitate, idealism, cultură).

Exemple : intelectualii, filosofii, cercetătorii, artiştii.

Etajul instinctiv

Acesta privilegiază viaţa concretă, materială şi senzorială !

Pentru el, viaţa înseamnă a percepe cu trupul prin intermediul senzaţiilor. Astfel, crede ceea ce vede sau, mai bine zis, ceea ce atinge. Ceea ce nu se poate materializa nu are realitate sau nu este important. Căuta prin urmare să-şi satisfacă cu prioritate nevoile fizice : să mănânce, să bea, să se odihnească, să se mişte, să facă dragoste … Pentru aceasta, aleargă după bani (care îi dau siguranţă). Posedă o inteligenţă concretă şi pragmatică (excelează în aplicarea ei sau în concretizarea unui proiect). Poate astfel să câştige mulţi bani şi să facă dovada unei generozităţi surprinzătoare. Este vorba de latura sa copilărească, jucăuşă şi spontană. Caută întotdeauna plăcerea, dar nu în mod necesar de unul singur. Domeniul său este sărbătoarea, care este o formă de joc pentru adulţi. De altfel, prin joc poate fi influenţat cel mai eficient : fie pentru a-l determina să înveţe, să cumpere sau să facă ceva .

Punctele-cheie ale personalităţii sale :

 • Este interesat în general de tot ceea ce procură plăcere şi bucurie.
 • Are nevoie mai ales să se mişte, să se odihnească, să acţioneze concret şi să vadă rapid rezultatul eforturilor sale.
 • Caută mai ales plăcerile corporale : sexualitate, sport, gastronomie, arte sau meşteşuguri.
 • Calităţile sale sunt într-o foarte mare măsură energia, bucuria de a trăi, spontaneitatea, autenticitatea şi naturalul.
 • Printre defectele sale se numără dependența, aviditatea, imaturitatea (latura copilărească) sau absenţa limitelor.
 • Filosofia sa este mai de grabă de tipul : ,,A trăi înseamnă să te bucuri de toate simţurile, în fiecare clipă” sau ,,Carpe diem !”.

 

Etajul relaţional

Privilegiază viaţă sentimentală în comparaţie cu toate celelalte domenii !

Pentru el, viaţa înseamnă comunicare, schimb de idei, de sentimente etc. Are mai ales nevoie să iubească şi să fie iubit şi nu suportă indiferenţa. Nimic nu i se pare mai absurd decât neutralitatea sau obiectivitatea, în care nu crede. Îi place să facă lucrurile împreună cu cineva sau pentru cineva … dar rareori singur (“în ce scop?”). Singurătatea îl plictiseşte sau îl distruge. Să întâlnească oameni noi, să îi descopere, să îi seducă, să îi influenţeze : acesta este drogul său ! Dar şi să creeze legături, profunde sau superficiale, dar întotdeauna unice. Să ştie că este important pentru ceilalţi şi că poate conta pe ei, să simtă că aparţine unui grup, unei familii, unui clan, unei echipe sau unui club. Să împărtăşească emoţii reale, valori personale sau experienţe rare, iată ceea ce îl umple de bucurie!

Punctele-cheie ale personalităţii sale:

 • Este interesat în general de fiinţele umane, de culturi, de relaţiile umane, de psihologie şi de limbile străine.
 • Are nevoie mai ales să comunice: să se întâlnească, să asculte şi să se exprime, să iubească, să împărtăşească şi să facă parte din grupuri constituite.
 • Caută mai ales diversitatea schimburilor şi a întâlnirilor, atât în prietenie, cât şi în dragoste.
 • Calităţile sale sunt o mare amabilitate, o mare deschidere, multă iubire, flexibilitate şi încredere.
 • Printre defectele sale se numără dependența afectivă, supunerea, chiar “manipularea”.
 • Filosofia sa este mai degrabă de genul : “A trăi înseamnă a comunica” sau, uneori, “Celălalt are întotdeauna dreptate”.

 

Etajul cerebral

Privilegiază viaţă intelectuală, ştiinţifică, artistică sau spirituală !

Pentru el viaţa înseamnă gândire, reflecţie, imaginaţie, concepere, visare sau creaţie. Nu-i place prea mult ceea ce este “cu picioarele pe pământ” şi oamenii materialişti sau interesaţi. Are nevoie în primul rând să se cultive, să înveţe, să descopere, să se informeze şi aceasta în permanenţă, fiind instabili în acest sens. Are  tendinţa să idealizeze viaţa, oamenii şi poate chiar pe sine … Valorile sale îl pot orbi şi, eventual, împiedica să-şi realizeze proiectele, deoarece are tendinţa de a-şi neglija trupul şi nevoile fizice. Are mai ales tendinţa să pornească de la ceea ce “ar trebui se fie” şi de la ceea ce oamenii “ar trebui să facă” decât de la ceea ce este sau ceea ce fac oamenii cu adevărat. Căută să îi “domine” (inconştient) pe ceilalţi, uneori având un complex de superioritate (intelectuală sau morală).

Punctele-cheie ale personalităţii sale:

 • Este interesat mai ales de idei, gânduri, imagini, de tot ceea ce este abstract sau material.
 • Are nevoie în primul rând să înţeleagă, să reflecteze, să calculeze, să analizeze sau să verifice el însuşi.
 • Caută mai ales perfecţiunea, absolutul, adevărul, legea, ordinea, coerentă (de fapt, căutarea idealului său).
 • Calităţile sale sunt într-o foarte mare măsură inteligenta, claritatea, precizia, memoria, autocontrolul.
 • Printre defectele sale se număra orgoliul, puterea sau superioritatea şi dogmatismul (opinii fixe).
 • Filosofia sa este mai degrabă de tipul : “Nu evenimentele sunt cele care ne afectează, ci ideea pe care ne-o facem despre ele” (Epictet).

 

Fetele mixte : fără etaj dominant

Nu are cu adevărat priorităţi, este deschis la orice !

Pentru el, viaţa înseamnă să încerci absolut orice, atât pe plan material, cât şi raţional sau intelectual : nu rămâne niciodată prea mult timp în acelaşi loc, pentru că se plictiseşte destul de repede şi are groază de rutină şi de uniformitate. Educaţia şi experienţa sa i-au adus un echilibru şi o deschidere deosebite. aceste calităţi îi permit să comunice cu uşurinţă cu toată lumea şi să treacă dintr-un mediu într-altul, fiind peste tot apreciat. Singura sa limită constă, poate, în dificultatea sa de a alege (deci de a renunţa!), de a se angaja deplin sau de a lua partea în mod clar … cu riscul de a rămâne singur. Singura cauză care-l face să reacţioneze este nedreptatea, pe care nu o suportă. Nu se teme de prea multe lucruri, în afară de extremism sub toate formele sale: politic, religios sau de alt tip. Posedă un anumit echilibru şi bun simţ din plin. De aceea, ca o pisică, cade întotdeauna în picioare !

Punctele-cheie ale personalităţii sale :

 • Este interesat de toate câte un pic : plăcerea, “materialul”, oamenii, ideile, viaţa, sportul, artele, ştiinţele, politică (?).
 • Are nevoie de câte un pic din toate, dar în mod rezonabil, în mici doze, şi, rareori de un singur lucru.
 • Caută mai ales diversitatea lucrurilor, a situaţiilor, a persoanelor sau a gândurilor.
 • Calităţile sale sunt în general polivalența, echilibrul, adaptabilitatea, universalitatea şi deschiderea spiritului.
 • Defectele sale sunt rare, dar se numără printre absența pasiunii, nehotărârea, tergiversarea.
 • Filosofia sa este mai degrabă de tipul : “Totul e frumos, toate punctele de vedere sunt acceptabile”.

 

Etajul instinctiv/relaţional (dominantă dublă)

Privilegiază viaţa materială şi sentimentală!

Pentru el, viaţa înseamnă a percepe cu trupul prin intermediul senzaţiilor. Astfel crede ceea ce vede sau, mai bine zis, ceea ce atinge. Ceea ce nu se poate materializa nu are realitate sau nu este important. Caută prin urmare să-şi satisfacă nevoile nevoile fizice cu prioritate : să mănânce, să bea, să se odihnească, să se mişte, să facă dragoste . . . Pentru aceasta aleargă după bani (care îi dau siguranţă). Posedă o inteligenţă concretă şi pragmatică (excelează în aplicarea ei sau în concretizarea unui proiect). Îşi câştigă în general bine traiul, ceea ce îi permite să facă dovada unei generozităţi surprinzătoare. Este vorba de latura sa copilărească, jucăuşă şi spontană. Căută mai ales plăcerea, dar nu în mod necesar de unul singur. Spaţiul sau este sărbătoarea, care este o formă de joc pentru adulţi. De altfel, prin joc poate fi influenţat cel mai eficient: fie pentru a-l determina să înveţe, să cumpere sau  să facă ceva.

Punctele-cheie ale personalităţii sale :

 • Este interesat atât de ceea ce îi procură senzaţii, cât şi emoţii, tari de preferinţă . . .
 • Are nevoie deopotrivă să comunice cu oamenii şi să acţioneze cu trupul său (ideal ar fi să le facă amândouă în acelaşi timp).
 • Caută mai ales jocurile de tot felul, care îi permit să se alinieze în căutarea plăcerii şi a împărtăşirii.
 • Calităţile sale sunt un amestec de bucurie de a trăi, căldură, deschidere, natural şi vitalitate.
 • Defectele sale sunt, după caz, dependentă (afectivă sau de alt tip), aviditatea sau supunerea.
 • Filosofia sa este mai degrabă de tip ludic: “A trăi înseamnă să te joci, să oferi şi să primeşti sau să împărtăşeşti plăcere”.

 

Etajul instinctiv/cerebral (dominantă dublă)

Privilegiază viaţa materială şi intelectuală !

Pentru el viaţa înseamnă să dea sens actelor sale, să înţeleagă faptele, să stăpânească sau să-şi canalizeze instinctele. Relaţia dintre corp şi cap este bună, dar are tendinţa de a-şi neglija inima. Astfel, unii îl găsesc inteligent şi eficace, dar rece, echilibrat şi coerent, dar distant, imparţial şi clar, dar şi sfâşiat de emoţiile şi sentimentele sale. Are încredere în capul şi/sau instinctul său (care este de altfel destul de sigur). Din fericire, are adeseori bună idee de a atrage sau de a fi atras de complementarul său : etajul relaţional ( vezi mai sus). Atunci poate forma şi conduce un binom de şoc (mai ales el) şi de farmec (mai ales celălalt). În general, nu lasă pe nimeni indiferent şi îşi atrage elogiile sau criticile destul de tranşante. Nu are leac :prioritatea sa nu este să fie iubit, ci admirat sau temut, în orice caz, urmat.

Punctele-cheie ale personalităţii sale :

 • Este interesat atât de ideile plăcute, cât şi de toate bucuriile “inteligente” (diversele forme de cultură).
 • Are nevoie deopotrivă să reflecteze şi să acţioneze, să fie util şi să-şi concretizeze ideile.
 • Caută mai ales plăcerile trupului şi ale spiritului (simultan sau nu).
 • Calităţile sale sunt un amestec de ambiţie, inteligență şi practică, chiar aceeaşi tactică.
 • Defectele sale sunt, după caz, răceală sau manipularea, utopismul (idealismul) sau tehnocratismul.
 • Filosofia sa este un amestec de genuri, de raţionalism (“Tot ceea ce este real este raţional”) şi materialism.

 

Etajul relaţional/cerebral (dominantă dublă)

Privilegiază viaţă sentimentală şi intelectuală!

Pentru el, viaţa înseamnă să perceapă cu inima şi capul. Prin urmare, are mai multă încredere în intuiţie, în sentimente sau în analiza sa. Amestecul celor două genuri se poate dovedi redutabil sau catastrofal, după caz … Fascinat de fiinţă umană şi de comunicare, mereu despica firul în patru, studiază şi înţelege. Este un veşnic elev sau profesor de vocaţie (fără să-şi dea seama întotdeauna). A cheltuit multă energie şi timp pentru a-şi echilibra şi ajusta inteligența intelectuală şi emoţională. Când ajunge la un rezultat (mai devreme sau mai târziu), acesta este foarte impresionat, cu excepţia unui punct (slab) : concretizarea; nu are simţul realităţii materiale şi al problemelor concrete, ceea ce îi poate sancţiona deciziile şi acţiunile. Pentru a trece de stadiul încercării, are interesul să se asocieze cu un etaj instinctiv dominant (“concretizatorul”).

 

Punctele-cheie ale personalităţii sale :

 • Este interesat cu uşurinţă de ideile şi gândurile celorlalţi : de cultură şi de culturi, de călătorii şi de psihologie.
 • Are nevoie să înţeleagă că să iubească mai mult şi să comunice că să reflecteze mai bine.
 • Caută mai ales schimbul perfect, adevărul celuilalt, coerentă dintre declaraţiile oficiale şi acţiuni.
 • Calităţile sale sunt un amestec de “psihologie”, de claritate în mesaje (comunicare sau pedagogie) sau de subtilitate.
 • Defectele sale sunt, după caz, lipsa de spontaneitate, inhibiţia sau tendinţa de a se complica.
 • Filosofia sa este mai degrabă de tipul : “Dacă eşti diferit de mine, în loc să mă păgubeşti, mă îmbogăţeşti” (Emmanuel Mounier) sau “Mi-am trăit viaţa pentru a cunoaşte şi n-am ştiut să trăiesc”.

Carte “TEHNICI DE CITIRE A CHIPULUI” poate fi comandată de aici sau click pe imaginea de mai jos

Sursa: Patrice Ras-Morfopsihologie

TEHNICI DE CITIRE A CHIPULUI – FIZIONOMIE

 

Lasă un comentariu

Contactează-mă

Relații evenimente și cursuri
Telefon:  0730 353 355
E-mail: suport@suada.ro

Relații comenzi și livrare
Telefon:  0730 373 377
E-mail: vanzari@suada.ro

Trimite-mi un mesaj

Politica cookie      Politica de confidențialitate       Termeni și condiții

Copyright © 2021 Suada Agachi

Creat de GDCloud.io